Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Standard för skyddande av träd vid byggnation

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Keywords

Byggnation; Urban; Träd

Published in

ISBN: 978-91-576-8905-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet