Skip to main content
Report, 2015

Standard för skyddande av träd vid byggnation

Östberg, Johan; Stål, Örjan

Keywords

Byggnation; Urban; Träd

Published in


ISBN: 978-91-576-8905-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67030