Skip to main content
Report, 2015

SLU satsar vilt och brett! Viltforskningens fakultetsövergripande utvecklingsmöjligheter vid SLU; Sveriges lantbruksuniversitet

Dalin, Anne-Marie; Ericsson, Göran; Gren, Ing-Marie; Kjellander, Petter; Thulin, Carl-Gustaf;

Keywords

ekosystemtjänster; människa; samhälle; viltforskning

Published in


Publisher: Centrum för vilt- och fiskforskning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Cross-programme

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67050