Skip to main content
Report, 2015

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel): långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment

Lindström, Bodil; Larsson, Martin; Boye, Kristin; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:5
ISBN: 978-91-576-9320-4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Larsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67090