Skip to main content
Factsheet, 2015

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2014

Ericson, Ylva; Larsson, Åke; Faxneld, Suzanne; Andersson, Jan; Bignert, Anders; Danielsson, Sara; Hanson, Niklas; Karlsson, Martin; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Parkkonen, Jari; Förlin, Lars

Keywords

miljöövervakning kustfisk, fjällbacka, integrerad kustfiskövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2015, number: 1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser