Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2014

Ericson, Ylva; Larsson, Åke; Faxneld, Suzanne; Andersson, Jan; Bignert, Anders; Danielsson, Sara; Hanson, Niklas; Karlsson, Martin; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Parkkonen, Jari; Förlin, Lars

Keywords

miljöövervakning, kustfisk, Torhamn, Integrerad kustfiskövervakning

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2015, number: 4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser