Skip to main content
Report, 2005

Fosforförluster från mark till vatten: identifikation av kritiska källor och möjliga motåtgärder

Ulen, Barbro

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2005, number: 5507
ISBN: 91-620-5507-0
Publisher: Naturvårdsverket

Authors' information

Ulen, Barbro
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6732