Skip to main content
Report, 2015

Standard för trädinventering i urban miljö

Östberg, Johan

Keywords

Inventering; Urbana; Träd

Published in


ISBN: 978-91-576-8904-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet