Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2015

Förstå jorden

Slagstedt, Johan; Gustafsson, Eva-Lou; Stål, Örjan

Keywords

stadsträd, jord, träd i urbana landskap

Published in

Title: Träd i urbana landskap
ISBN: 978-91-44-07338-5
Publisher: Studentlitteratur AB