Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Naturhänsyn vid avverkning : debatten och drivkrafterna 1968-2003

Simonsson, Per; Gustafsson, Lena; Östlund, Lars

Published in

Fakta. Skog
2015, number: 3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet