Skip to main content
Report, 2015

Modern växthusbelysning

Bergstrand, Karl-Johan

Keywords

Belysning; Växthus

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67528