Skip to main content
Factsheet, 2015

Rostning av åkerböna för ökat fodervärde

Swensson, Christian; Davidsson, Mia; Fogelberg, Fredrik

Keywords

Dairy production, feeding,

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbrksuniversitet

Authors' information

Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Davidsson, Mia
Skånesemin
Fogelberg, Fredrik
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/67553