Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Rostning av åkerböna för ökat fodervärde

Swensson, Christian; Davidsson, Mia; Fogelberg, Fredrik

Keywords

Dairy production, feeding,

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbrksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67553