Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Fakta om musttillverkning: råvara och råvarukvalitet : om råvara och råvarukvalitet vid musttillverkning

Rumpunen, Kimmo

Abstract

Äpple är en utmärkt råvara för musttillverkning genom fruktens arom och naturligt behagliga balans mellan socker och syra. Eftersom så många olika faktorer påverkar både äpplets och mustens kvalitet är det nödvändigt att ha god kunskap om såväl råvara som produktionsmetoder för att kunna tillverka kvalitetsprodukter med unika egenskaper. Sortval, årsmån, odlingsplats, odlingsmetoder och mognadsstadium samt lagring bidrar till både fruktens och mustens egenskaper. Val av metod vid juicetillverkning påverkar också juicens kvalitet där tillverkning med eller utan tillsats av enzymer och klarningshjälpmedel har stor betydelse både på upplevd smak, innehåll av fibrer och nyttiga ämnen som t.ex. polyfenoler. Detta faktablad ger en översikt kring äpple som råvara för musttillverkning.

Keywords

äpple, juice, must, löslig torrsubstans, titrerbar syra, totalfenoler, pH

Published in


Publisher: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Food Science
    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67604