Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Fakta om musttillverkning: krossning : om krossning av frukt vid musttillverkning

Hagström, Gun; Rumpunen, Kimmo

Abstract

Det finns många olika sätt och olika typer av utrustning som kan användas för att förbereda och sönderdela frukten inför pressning. Här finner du information om lämplig utrustning och vad du måste tänka på vid hantering och krossning av äpple.

Published in


Publisher: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Food Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67605