Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

2015Open access

Fakta om musttillverkning: märkning : om etikettering och märkning av must

Rumpunen, Kimmo

Abstract

Det finns många regler som måste följas vid etikettering och märkning av livsmedel men för must är det ganska enkelt. Här får du kunskap och tips om en grundmärkning som du kan använda dig av när du tar fram dina egna etiketter.

Keywords

Etiketter, märkning, regler, streckkod, ekologisk produktion

Published in


Publisher: Centrum för innovativa drycker, Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Food Science
    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/67613