Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Orv och orv -ord och sak

Fridell, Staffan; Myrdal, Janken

Published in

Title: Föremål för forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter
ISBN: 91-7108-501-7
Publisher: Nordiska museets förlag

    UKÄ Subject classification

    Social Sciences
    Economics and Business

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6779