Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Markens CN-kvot, utveckling och relationer till nedbrytning av organiskt material

Lundin Lars, Bringmark Lage

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys och Institutionen för skoglig marklära, SLU, Uppsala