Skip to main content
Report, 2015

Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark: sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering

Djodjic, Faruk

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Eutrophication
Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Geochemistry
Soil Science
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68126