Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark: sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering

Djodjic, Faruk

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Eutrophication
  Agricultural landscape

  UKÄ Subject classification

  Geochemistry
  Soil Science
  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/68126