Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp : ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete

Eveborn, David; Djodjic, Faruk

Published in

JTI-rapport: Kretslopp & Avfall
2015, number: 53
Publisher: JTI - Institutet för jordbuks- och miljöteknik

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/68127