Skip to main content
Other publication, 2005

Mätning av rester av bekämpningsmedel i traktorhytter

Eriksson, Anna-Mia; Nilsson, Eskil; Svensson, Sven Axel

Abstract

Rester av bekämpningsmedel kan antas transporteras med ventilationsluft och avsättas på ytor i traktorhytter • Fynd har gjorts i 7 av 15 undersökta traktorer • Fynd har gjorts i hytter med partikelfilter och i hytter utan ventilation • I fyra traktorer med partikelfilter har inga fynd gjorts • I fyra traktorer med partikelfilter har gjorts fynd både av substanser som kräver partikelfilter och av substanser som kräver gasfilter • Inga fynd har gjorts i hytter med kolfilter • Tolkning av resultat är svårt och osäkert. • Användning av rekommenderat andningsskydd är viktigt då traktorn inte är utrustad med kolfilter • Det är viktigt med rengöring av alla ytor i traktorhytt före annan användning • Noggranna rutiner med rengöring och förvaring av kontaminerad skyddsutrustning är viktig för att förhindra transport in i traktorhytt • Fortsatta studier av luftburna rester av bekämpningsmedel är nödvändiga liksom undersökningar om hälsofaran och risken för upptag till kroppen vid beröring av olika ytor i traktorhytten. • Fortsatta studier behövs om preparats egenskaper, materialets egenskaper, dvs ytor på traktor, exponeringstider, torktider, rengöringsmetoder

Keywords

pesticide residues exposure bekämpningsmedel

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2005,
Publisher: Inst. för landskaps- och trädgårdsteknik

Authors' information

Björkholm, Anna-Mia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology
Svensson, Sven Axel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology
Nilsson, Eskil

UKÄ Subject classification

Food Science
Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6815