Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2005

Mätning av rester av bekämpningsmedel i traktorhytter

Eriksson, Anna-Mia; Nilsson, Eskil; Svensson, Sven Axel

Abstract

Rester av bekämpningsmedel kan antas transporteras med ventilationsluft och avsättas på ytor i traktorhytter • Fynd har gjorts i 7 av 15 undersökta traktorer • Fynd har gjorts i hytter med partikelfilter och i hytter utan ventilation • I fyra traktorer med partikelfilter har inga fynd gjorts • I fyra traktorer med partikelfilter har gjorts fynd både av substanser som kräver partikelfilter och av substanser som kräver gasfilter • Inga fynd har gjorts i hytter med kolfilter • Tolkning av resultat är svårt och osäkert. • Användning av rekommenderat andningsskydd är viktigt då traktorn inte är utrustad med kolfilter • Det är viktigt med rengöring av alla ytor i traktorhytt före annan användning • Noggranna rutiner med rengöring och förvaring av kontaminerad skyddsutrustning är viktig för att förhindra transport in i traktorhytt • Fortsatta studier av luftburna rester av bekämpningsmedel är nödvändiga liksom undersökningar om hälsofaran och risken för upptag till kroppen vid beröring av olika ytor i traktorhytten. • Fortsatta studier behövs om preparats egenskaper, materialets egenskaper, dvs ytor på traktor, exponeringstider, torktider, rengöringsmetoder

Keywords

pesticide residues exposure bekämpningsmedel

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2005,
Publisher: Inst. för landskaps- och trädgårdsteknik

   SLU Authors

  • Björkholm, Anna-Mia

   • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Svensson, Sven Axel

    • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Food Science
   Horticulture
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6815