Skip to main content
Other publication, 2005

Rotbeskärning i potatis

Hallefält, Fredrik; Nilsson, Johan

Abstract

Med färskpotatisen som undantag, sker blastdödning innan skörd regelmässigt i svenska potatisodlingar. Blastdödning görs bl.a. för att hindra sjukdomar, t.ex. virus och bladmögel, att sprida sig till knölarna och för att underlätta upptagning. Bland de metoder som finns att tillgå är kemisk behandling med t.ex. preparatet Reglone den absolut vanligaste. Av bl.a. miljömässiga skäl är det önskvärt att hitta alternativa blastdödningsmetoder. Vid rotbeskärning skärs potatiskupan med dess knölar loss från marken och plantas djupgående rötter. Som ett komplement till krossning kan på så sätt rotbeskärning användas för att snabba upp avdödningen och upptorkningen i kupan. Då rotbeskärning utförs i samma körning som krossningen, blir den extra kostnaden för rotbeskärning låg. Syftet med projektet var att, under svenska odlingsförhållanden, utvärdera rotbeskärning som metod för att stoppa potatisens tillväxt. Framför allt rotbeskärning i kombination med andra åtgärder undersöktes för att finna en eventuell förstärkt effekt tillsammans med traditionellt använda metoder. Rotbeskärning, i kombination med andra blastdödningsmetoder, studerades i fältförsök under 2001 och 2002. Effekten var god, men under båda försöksåren var det relativt torrt i slutet av sommaren. Vid fuktigare väderlek förväntas effekten bli sämre. Ett av försöksfälten var stenstränglagt, vilket gjorde att rotbeskärningen fungerade dåligt utan automatisk stenutlösning på rotbeskäraren. Under sommaren 2004 provades rotbekärning i samband med skörd av färskpotatis för att minska vätsketrycket i knölarna, vilket annars kan ge flossning som följd. Enligt odlaren som utförde försöket, möjliggjorde rotbeskärning att skörden kunde fortgå under de tillfällen då vätskefyllda knölar annars hindrade upptagning. Att komplettera andra blastdödningsmetoder med rotbeskärning kan, vid rätt mark- och väderleksförhållanden, förstärka och påskynda nedvissningen av potatisblasten. Bäst effekt erhålls vid varm och torr väderlek. Den låga kostnaden gör metoden intressant för svenska potatisodlare, då den vid vissa tillfällen kan vara mycket kostnadseffektiv. Även vid odling av färskpotatis kan utrustningen bidra till betydligt minskade knölskador vid upptagning. På jordar med stor stenförekomst är utrustning utan automatisk stenutlösning inte lämplig

Keywords

potatis rotbeskärning root cutting potatoes haulm

Published in


Publisher: Inst. för landskaps- och trädgårdsteknik

  SLU Authors

  • Hallefält, Fredrik

   • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Mickelåker, Johan

    • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6816