Skip to main content
Report, 2015

Problematiken kring flergångslekare av lax, öring och steelhead i vildlaxförande stora flödesreglerade vattendrag

Lundqvist, Hans; Leonardsson, Kjell; Williams, John; Östergren, Johan; Hellström, Gustav; Forssén, Åke

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2015, number: 8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Williams, John
University of Washington
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Umeå University
Forssén, Åke
Vattenfall Vattenkraft AB

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68168