Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Problematiken kring flergångslekare av lax, öring och steelhead i vildlaxförande stora flödesreglerade vattendrag

Lundqvist, Hans; Leonardsson, Kjell; Williams, John; Östergren, Johan; Hellström, Gustav; Forssén, Åke

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2015, number: 8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö