Skip to main content
Magazine article, 2005

I skuggan av en väg

Qviström, Mattias

Published in

Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
2005, volume: 59, number: 3-4, pages: 15-18
Publisher: Föreningen för samhällsplanering

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Planning Alnarp

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6825