Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Skogsdata 2015 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen. Tema: Riksskogstaxeringens permanenta provytor

Nilsson, Per; Cory, Neil; Kempe, Göran; Fridman, Jonas

Abstract

SKOGSDATA utges årligen och redovisar de mest aktuella uppgifterna från Riksskogstaxeringen i form av medeltal för flera år och årsvisa värden. SKOGSDATA innehåller även en fördjupad analys av ett tema. Temat för år 2015 är Riksskogstaxeringens permanenta provytor.

Keywords

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventory; NFI; official statistics; biodiversity; Riksskogstaxeringen

Published in

Skogsdata
2015,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet