Skip to main content
Report, 2015

Skogsdata 2015

Nilsson, Per; Cory, Neil; Kempe, Göran; Fridman, Jonas

Abstract

SKOGSDATA utges årligen och redovisar de mest aktuella uppgifterna från Riksskogstaxeringen i form av medeltal för flera år och årsvisa värden. SKOGSDATA innehåller även en fördjupad analys av ett tema. Temat för år 2015 är Riksskogstaxeringens permanenta provytor.

Keywords

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; site conditions; forest damage; forest resources; forest inventory; NFI; official statistics; biodiversity; Riksskogstaxeringen

Published in

Skogsdata
2015,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Cory, Neil
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Kempe, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Forest
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68370