Skip to main content
Factsheet, 2015

Klosettvattenkvalitet

Svensson, Sven-Erik; Englund, Jan-Eric

Abstract

Växtnäringsämnena i hushållsavloppsvatten kan fångas upp och återföras till åkermark med ett minimum av föroreningar om klosettvatten samlas upp skiljt från hushållets BDT-vatten1. Flera tidigare studier har visat att källsorterat klosettvatten har en bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt och kan kvalitetsmässigt i viss mån jämföras med nötflytgödsel. Målet med denna studie har varit att beskriva halter av spårelement i relation till växtnäring (fosfor) i källsorterat klosettvatten samt att identifiera eventuella kvalitetsskillnader hos klosettvatten beroende på ursprung.

Keywords

klosettvatten; växtnäringsämnen; gränsvärden

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:19
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68408