Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Sensorisk profilering av svenskproducerade vita viner och en omvärldsanalys av svensk vinodling

Lindén, Julia

Abstract

Intresse för att undersöka den sensoriska profilen av svenskproducerade vita viner finns då det är en ny produkt och det råder brist på undersökningar. Det finns även behov av att skapa en utgångspunkt för att underlätta framtida utveckling och beskrivning av den sensoriska profilen av svenskproducerade vita viner. Även genom intervjuer med såväl vinodlare som vinexperter undersöktes de båda gruppernas åsikter om den svenska vinsektorn. Den sensoriska profilen framtagen i den här studien visar att vitt vin producerat från svenskodlade druvor har en frisk, citrus och blommig doft och en frisk smak av citrus och gröna äpple. Genom att se till utvecklingen hos länder med nystartad vinproduktion med liknande klimat som Sverige, som England och Kanada, kan inspiration ges för hur Sveriges vinsektor kan utvecklas.

Keywords

vin; svenkt vin; sensorik

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:23Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet