Skip to main content
Report, 2015

Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet

Månsson, Johan; Risberg, Per; Ängsteg, Inga; Hagbarth, Ulrika;

Keywords

Skador på gröda, tranor, gäss, fåglar, skador, förebyggande åtgärder, odlingslandskap

Published in

Rapport från Viltskadecenter

2015, number: 2015:3
ISBN: 978-91-86331-74-0
Publisher: Viltskadecenter

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Risberg, Per
Swedish environmental protection agency
Ängsteg, Inga
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Hagbarth, Ulrika
Swedish environmental protection agency

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68532