Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2015Peer reviewed

Elden är deras vän - brandnäva och svedjenäva

Risberg, Lotta; Granström, Anders

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2015, Volume: 109, number: 3-4, pages: 132-139