Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2004Peer reviewed

När granen kom till byn – några tankar kring granens invandring till södra Sverige

Lindbladh, Matts

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2004, pages: 249-262