Skip to main content
Conference abstract, 2005

Klassificering och kvalitetsuppskattning av grödor

Ranneby Bo, Yu Jun

Published in

Conference


Fjärranalysseminarium 10-11 februari 2005