Skip to main content
Factsheet, 2015

Extrudering ökar substratbasen för lantbruksbaserad biogasproduktion

Odhner, Peter B.; Svensson, Sven-Erik; Prade, Thomas; Davidsson, Åsa

Abstract

Det finns en stor potential för en ökad lantbruksbaserad biogas- och biogödselproduktion om halm och andra stråformiga material kan användas som biogassubstrat. Potentialen från halm i Skåne uppgår till 1-2 TWh biogas per år (Björnsson m.fl. 2011), vilket kan jämföras med dagens biogasproduktion i Skåne, som ligger på cirka 0,3 TWh.

Keywords

biogas; extruder; förbehandling lignocellulosa

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:24
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Odhner, Peter B.
Grontmij AB
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Lund University
Davidsson, Åsa
Lund University

Sustainable Development Goals

SDG7 Affordable and clean energy
SDG13 Climate action
SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Energy Systems

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68708