Skip to main content
Factsheet, 2015

Extrudering ökar substratbasen för lantbruksbaserad biogasproduktion

Odhner, Peter B.; Svensson, Sven-Erik; Prade, Thomas; Davidsson, Åsa

Abstract

Det finns en stor potential för en ökad lantbruksbaserad biogas- och biogödselproduktion om halm och andra stråformiga material kan användas som biogassubstrat. Potentialen från halm i Skåne uppgår till 1-2 TWh biogas per år (Björnsson m.fl. 2011), vilket kan jämföras med dagens biogasproduktion i Skåne, som ligger på cirka 0,3 TWh.

Keywords

biogas; extruder; förbehandling lignocellulosa

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:24
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG7 Affordable and clean energy
   SDG13 Climate action
   SDG12 Responsible consumption and production

   UKÄ Subject classification

   Energy Systems

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/68708