Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Fasta körspår till framtiden : markstruktureffekter i CTF-odlingssystem

Andersson, Marie

Abstract

Kostnadsjakt och användning av GPS är två delar av odlingsutvecklingen. Kostnadsjakten gör att maskinerna blir allt större, och därmed tyngre, för att klara av ett större jobb per timme på minimalt antal liter diesel. Detta kan leda till skadlig markpackning och stora skador på markstrukturen, vilket i sin tur leder till problem med näringsupptag och vattenförsörjning samt negativa effekter på markens infiltrationsförmåga och växtens rotutveckling. Fasta körspår är en metod som idag tillämpas på vissa platser för att minimera den skadligt packade ytan av fältet, en teknik som är möjlig tack vare GPS-utrustning på maskinerna.

Keywords

fasta körspår; CTF-odlingssystem; markstruktureffekter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:34
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/68721