Skip to main content
Factsheet, 2015

Handlare och konsumenter om svenska tomater

Håkansson, Fanny; Spendrup, Sara

Abstract

Tomat är en viktig produktgrupp och en basvara i mångas hem. I dagsläget är marknadsandelen för de svenskodlade tomaterna, jämfört med importerade tomater, liten. I detta faktablad presenteras en studie som genomfördes våren 2015 inom ramen för Tillväxt Trädgård-projektet Konsumentstudie frukt och grönt: Kommunikation i butik. Underlag för studien har varit en kandidatuppsats utförd med stöd från Partnerskap Alnarp, LRF Trädgård producentföreningen SydGrönt (Håkansson 2015). Datamaterialet utgörs av två olika enkätundersökningar; en riktad till handlare och en till konsumenter. Syftet med undersökningarna var att genom en jämförelse mellan handlare och konsumenter hitta likheter såväl som skillnader kring frågor som rör den svenska tomatmarknaden, exempelvis respondenternas syn på importerade och svenska tomater och vilka kvalitetsaspekter och egenskaper som efterfrågas hos tomat. Genom en ökad förståelse av vad konsumenter anser vara viktigt ökar möjligheten att kunna profilera kommunikationen av svenska tomaterna på ett framgångsrikt sätt. Jämförelsen visade att handlarna hade stor kunskap om konsumenternas preferenser och att smak är den viktigaste egenskapen för konsumenter när de köper tomat. Resultatet visade även att både handlare och konsumenter hade en väldigt god inställning till svenska tomater.

Keywords

svenska tomater; konsumenter; detaljister

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:31
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Fanny (Malmström, Fanny)

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68865