Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2005Peer reviewed

Digital dermatit - en tickande bomb i svenska lösdrifter

Hillström, Anna; Bergsten, Christer

Abstract

Digital dermatit är en internationellt vitt spridd klövsjukdom hos mjölkkor. I Sverige har tidigare endast få och atypiska, relativt lindriga, fall rapporterats. Klassisk digital dermatit har nu påvisats i en besättning i västra Sverige, vilket innebär att sjukdomen bör uppmärksammas på allvar. Artikeln ger en beskrivning av sjukdomen samt information om hur risken för smittspridning kan minskas

Published in

Svensk Veterinärtidning
2005, number: 11, pages: 15-20
Publisher: Sveriges Veterinärförbund