Skip to main content
Factsheet, 2015

Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd?

Schroeder, Martin; Kärvemo, Simon;

Keywords

granbarkborre; gran; storm; insektsskador; vindfällda träd; landskapsanalys; skyddade områden

Published in

Fakta. Skog

2015, number: 2015:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68931