Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2015Open access

Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg?

Sand, Håkan; Wikenros, Camilla

Keywords

varg; älg; jaktuttag; predation; beteende; ekosystem; adaptiv förvaltning

Published in

Fakta. Skog
2015, number: 2015:8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet