Skip to main content
Other publication, 2004

Sammanfattning och utvärdering av utbildning i vegetationsskötsel

Huisman, Mark

Published in


Publisher: SLU Alnarp Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik

Authors' information

Huisman, Mark
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6895