Skip to main content
Factsheet, 2015

God lönsamhet med kluvet utsäde i stärkelseodling

Larsson Jönsson, Helene; Ekelöf, Joakim

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:35
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Ekelöf, Joakim
Nordic Beet Research

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/68975