Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2015Open access

Gotska Sandöns skogshistoria med brandplan för framtiden

Jonsell, Mats

Abstract

Recension av Niklasson, M. 2015. Skogshistoria och bränder på Gotska Sandön. – Rapporter om natur och miljö nr 2015:1. Länsstyrelsen Gotlands län.

Keywords

Forest fire, Forest history

Published in

Entomologisk tidskrift
2015, Volume: 136, number: 3, pages: 85-85

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/68977