Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2015

De stora forskningsfrågorna om människans villkor : humanioras kris

Jarrick, Arne; Myrdal, Janken

Published in

Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap
2015, number: 5

    UKÄ Subject classification

    Social Sciences Interdisciplinary

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/68987