Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2015

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2015, Volume: 91, pages: 36-39 Title: Vänern: Årsskrift 2015

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund