Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2015

Djurplankton i Storvänern

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Published in

Rapport / Vänerns vattenvårdsförbund
2015, Volume: 91, pages: 40-42 Title: Vänern: Årsskrift 2015

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund