Skip to main content
Factsheet, 2015

Små mjölkautomater "cups" för minskad smågrisdödlighet

Botermans, Jos; Olsson, Anne-Charlotte

Abstract

Ett sätt att minska smågrisdödligheten kan vara att ge extra mjölkersättning i små mjölkautomater "cups" till diande smågrisar. Utomlands är dessa "cups" placerade på spalten. Detta gör att ett eventuellt spill av mjölk hamnar i gödselkulverten. Dessutom är suggorna fixerade under hela digivningsperioden och kan inte komma åt dessa "cups". Smågrisarna avvänjs oftast vid 18- 25 dagars ålder och deras påfrestning på dessa små mjölkautomater är inte så stor. I Sverige går suggorna däremot lösa i samband med digivningen. Därför behöver de små mjölkautomaterna stå i smågrishörnan. Golvet i smågrishörnan brukar bestå av fast betonggolv med golvvärme. Dessutom ligger strömaterial på golvet som eventuellt skulle kunna ställa till problem genom att strömedel hamnar i mjölkautomaterna. Man avvänjer smågrisar vid en högre ålder i Sverige vilket också ställer högre krav på robustheten hos systemet. I projektet byggdes därför rostfria skydd med "cups" som monterades mot boxväggen utan att behöva borra i golvet. Sedan testades systemet under praktiska förhållanden (44 grisningsboxar). Det förekom i stort sätt inget spill av mjölk och golvet blev inte fuktigt. I samband med kastrering och vaccination av smågrisarna i smågrishörnan fick man däremot ta bort trycket från systemet för att förhindra spill av mjölk. Detta för att smågrisarna trampade i "cupsen" och kom åt nipplarna oavsiktligt vid kastrering och vaccinering. Ibland kom strömedel i "cupsen" och då fick man göra dessa rena för hand. Detta hände dock inte så ofta. Automaten var mycket robust och klarade påfrestningarna från 35 kg tillväxtgrisar.

Keywords

piglet milk technique mortality

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:37
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69032