Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2015

Humle : det gröna guldet

Karlsson-Strese, Else-Marie; Tollin, Clas

Abstract

I denna rikt illustrerade bok betraktas humlen utifrån ett sammansatt biologiskt och historiskt perspektiv. Innehållet spänner från växtens kemi, genetik och historiska utbredning till odling, ölproduktion och nya användningsområden. Djupast handlar framställningen om att den nära relationen mellan människan och kulturväxterna styrs av såväl biologiska och ekonomiska som politiska och sociala faktorer.

Keywords

Humle, historia, genetik, tvåbyggare, öl

Published in


Publisher: Nordiska museet

   Associated SLU-program

   Biodiversity
   Agricultural landscape

   UKÄ Subject classification

   Botany
   Genetics
   History

   Publication identifier

   ISBN: 978-91-7108-574-0

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/69055