Skip to main content
Factsheet, 2015

Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare

Rur, Mira; Nedstam, Barbro; Rämert, Birgitta

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet