Skip to main content
Factsheet, 2015

Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare

Rur, Mira; Nedstam, Barbro; Rämert, Birgitta;

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2015, number: 2015:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Rur, Mira
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Nedstam, Barbro
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69063