Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet

Ejhed, Helene; Orback, Caroline; Johnsson, Holger; Blombäck, Karin; Widén Nilsson, Elin; Mietala, Johanna; Rosenqvist, Lars; Olshammar, Mikael; Svanström, Stefan; Tengdelius Brunell, Johanna

Published in

Rapportserie SMED
2015, number: 154
Publisher: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)