Skip to main content
Factsheet, 2015

Modern plommonodling i Sverige

Tahir, Ibrahim

Abstract

Plommonodlingen har minskat under de senaste decennierna trots att efterfrågan på plommon ökar. För att öka den svenska plommonodlingen behöver produktionen moderniseras. Det kan åstadkommas med lämpliga sorter och modernare och mer produktiva odlingssystem. Detta faktablad redovisar några nya forskningsresultat som visar att ett modernt odlingssystem som innefattar trädetablering med slank spindelform, veckovis kvävetillförsel och upprepad mekanisk ogräsbekämpning kan rekommenderas för plommonsorterna Vision och Valor. Forskningen visar också vikten av att skörda plommonen i rätt tid och lagra dem på rätt sätt förlänga hålbarhetstiden och bevara kvaliteten av de viktiga och antioxidantrika plommonsorterna som odlas i Sverige.

Keywords

plommon

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:36
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/69100