Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2015Open access

Är vi inne i det sjätte stora massutdöendet?

Sundberg, Sebastian

Published in

Miljötrender från SLU
2015, pages: 38-41