Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2003

Djurplankton

Sonesten, Lars; Persson, Gunnar

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2003, number: 27, pages: 23-25 Title: Vänern – Årsskrift 2003

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund